18 110 143 Options . 124 Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge. 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 15 Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Beim Laden des Videos ist ein Fehler aufgetreten. 108 162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat ‘n groot buit vind. 3:9; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken. 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. 5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 102 129 Pe. het vir my meer as een keer 'n gat gegrawe om in te val. 126 141 97 Mem. Ek wil u insettinge bewaar. 87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het u bevele nie verlaat nie. 137 Sade. 36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. 94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele. 167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief. 159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid. 21 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 3 57 +. 104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad. 118 U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens. Posted in Psalms 107-150. 112 6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments. 78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink u bevele. So reichten frühere, kleinere Sammlungen wohl von Psalm 2-72 oder 89, später wurden die Tora-Psalmen 1 und 119 zur Rahmung hinzugefügt, noch später kamen die Lieder 120-150 hinzu, die ihrerseits wieder aus einzelnen Sammlungen bestehen. dat dit ten volle uitgevoer moet word. en in sy weë wandel. U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. 100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. 64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge. 45 o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord. Vergleichen . Selfs al smee mense wat mag het, komplotte teen my. Resources | Downloads. Heiligkeit. Liebe. Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe. maar ek voer u bevele uit met my hele hart. DailyVerses.net › Bibel Bücher › Psalmen < Psalm 119 > « » LUT NeÜ ELB. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 149 120 Zu einer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung. 120 My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele. 86 45 en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele. 134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou. 6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam. (Damals lebte seine Großmutter noch, die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb.) 85 Heerlikheid van die goddelike Woord. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Psalm 119 ist nicht nur der längste Psalm, es ist das längste Kapitel der Bibel, mit seinen 178 Versen ist er sogar das einzige Kapitel der Bibel mit einer dreistelligen Verszahl. Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers? Related info . Deur dit te hou na u woord. Verwandte Themen. 33 Ps. 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. 62 1 Alef. 25 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. Die Psalmen, Kapitel 119. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. omdat my teëstanders u woord verontagsaam. Four Biblical Songs, Op.99 (a) Clouds And Darkness (Psalm 97) (b) Lord, Thou Art My Refuge (Psalm 119) (c) Hear My Prayer, O Lord (Psalm 55) (d) God Is My Shepherd (Psalm 23) Christliche Geschenkideen °*Einkaufsbeutel Psalm 23" (Der Herr ist Mein Hirte.) 122 Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. Das Wachstum des Buches ist in Etappen erfolgt, die zum Teil noch erkennbar sind. 8 Psalm 119:9 Heiligkeit Wort Gottes Ausrüstung. In the Greek … Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe. 43 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie. 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. 138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou. 92 16 89 8 Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie. 163 Leuens haat ek en het daar ‘n afsku van; u wet het ek lief. Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 83 10 40 Gewis, ek het ‘n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid. 119 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 70 Alle regte voorbehou. 5 Oh daß mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte! Laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 2. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 84 127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. 31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! Ein traditioneller Programmpunkt, herbeigesehnt - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch. gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. 89 Lamed. 108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge. 96 Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie wyd. Ps 119,2: Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen / und ihn suchen von ganzem Herzen, Ps 119,3: die kein Unrecht tun / und auf seinen Wegen gehn. 99 Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. 119. 46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! 85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie. 74 Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. 105 Noen. Daarom leef ek nougeset volgens al u bevele. 145 Kof. 38 Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees. 49 en dit het my met walging vervul dat hulle u woord nie gehoorsaam nie. 4 Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 67 Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 123 My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid. Dit gee 22 kleiner eenhede, aangedui met die Hebreeuse konsonante: ALEF, BET, GIMEL ens. 3 Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. 118 119 170 Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte. 66 Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. 34 81 Kaf. Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas. 131 26 My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge! PSALMS 119:79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. Laat die hovaardige mense die slegste daarvan afkom. Alef. 74 Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek. Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben. In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. Wachstum. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag. 76 Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! Ek onderhou u bepalings van altyd af, Here: oor die goddeloses wat u wet verontagsaam. 174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging. Written by Chris van Wyk. 160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer. 40 Psalm 119,105. 133 Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Op u gebooie, wat ek liefhet, sal ek al my hoop vestig. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Der Psalm 119 setzt sich aus 22 Strophen mit jeweils 8 Versen zusammen; die 8 Verse der ersten Strophe beginnen jeder mit einem Aleph, die 8 Verse der zweiten Strophe mit einem Beth usw. 41 Dit is vir my goed dat ek swaargekry het. 142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid. U woord vergeet ek nie. maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie. 61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie. Alphabets, ʼÁleph. 30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. 101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 118 Die Here doen kragtige dade. 29 4 U het u bevele gegee. Wort Gottes. Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. 118 1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! 169 Tau. 79 17 Gimel. 4 maar van u verordeninge wyk ek nie af nie. 73 (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. Bibelvers. Vgl. 47 7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. The Book of Psalms is in the third section of the Hebrew Bible, the Khetuvim, and a book of the Christian Old Testament. 128 Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek. 101 68 82 sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. 17 Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 136 My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie. PSALMS 119:81 Kaf. 48 en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink. 165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. die mit ganzem Herzen nach ihm suchen. 127 3 Sie verüben … 95 Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse. 58 26 146 PSALMS 119:80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 25 Dalet. 77 131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek. 87 moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 141 Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie. 104 52 It is referred to in Hebrew by its opening words, "Ashrei temimei derech". 75 Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages. 18 Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. 1 Alef. 63 Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou. Wenn wir diese Stilangaben machen, vergessen wir nicht, das „die Worte des Herrn sind reine Worte – Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt“ (Psalm 12, 7). Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 119; Psalm 119. 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. 147 Psalm 119 is natuurlik eenvoudig ‘n letterkundige juweel. 50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version AFR83 1 Bible. sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. 86 Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my! U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. 109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie. Psalm 119 Lutherbibel 2017 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord. 135 38 Hiob 34:23 Denn er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme. 9 Bet. Indem er tut, was du ihm sagst! Al staan die goddeloses gereed om my te vernietig. 115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar! 53 Und jedes Mal höre ich die Frage: … nie die begeerte om myself te verryk nie. soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. 6 44 Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd, gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het. Psalm 119:7,62,128,160 Ich danke dir von Herzen, daß du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit.… 5.Mose 32:4 Er ist ein Fels. Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. 114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek. maar u woord is die enigste wat ek vrees. 88 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het. Laat dié wat U dien en u verordeninge ken, Ek sien verlangend uit na die vervulling van u belofte, en vra: “Wanneer gee U tog vir my uitkoms?”. Psalm 119 (hebräische Zählung, griechische Zählung: Psalm 118) ist der längste Psalm im Alten Testament und mit seinen 176 Versen gleichzeitig das längste Kapitel der Bibel, sogar das einzige Kapitel der Bibel mit dreistelliger Versanzahl. Die hovaardiges, wat nie volgens u wet lewe nie. 176 Ek het gedwaal soos ‘n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie. 109 Psalm 119:1 Gesetz Gerechtigkeit Leben. dié wat wandel volgens die woord van die Here. 95 1 WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. 113 Samek. Psalms 119:105 - Noen. Gaan weg van my af, julle wat onreg doen; ek sal aan die gebooie van my God gehoorsaam bly. 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 64 24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. 153 Resj. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou. 20 51 116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. U verwerp almal wat van u voorskrifte afdwaal; U verwyder al die goddeloses van die aarde af. Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here, hou my in die lewe omdat U my liefhet. 144 70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in u wet. 9 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! Psalm 119. 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord. 42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord. 49 Sajin. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie Hom soek van ganser harte en op sy getuig'nis let. 29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet. 133 Lesen Sie Psalm 119 online (LUT) Wie hält ein junger Mann sein Leben rein? 1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here. 132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet. 173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. 161 Sin, Sjin. 15 93 Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is. 142 Ps 119,4: Du hast deine Befehle gegeben, / damit man sie genau beachtet. 65 Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. 81 105 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree. 94 12 Lofwaardig is U, o HERE! 53 Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat. 98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. 57 Get. 20 My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. Psalm 119:1-176## — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. 72 Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. 154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte. 33 He. 30 114 My siel smag na u heil; op u woord wag ek. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord." 5 19 19 Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. Ein Roman in einem Kapitel. 152 Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het. 65 Tet. moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie. 39 107 Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord! Psalm 119 Hoffnung für Alle 1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des HERRN richten. 150 Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is. 69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ék bewaar van ganser harte u bevele. 39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. 78 54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. 139 147 Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 5 As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. 11 41 Wau. 72 U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê. 149 Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge. Psalm 119:Überschrift. 1. Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. Psalm - Kapitel 119 Die Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. 31 90 Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. 47 En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet, 59 84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? (Alef) Ps 119,1: Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist, / die leben nach der Weisung des Herrn. PSALMS 119. 138 Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud. 10.09.2006gs Psalm 119'105.PRK.doc Giselher Samen / www.stadtmission-giessen.de - 1 - PRK Psalm 119,105: Licht, das den Weg erhellt Es ist schon einige Jahre her, dass sich ein guter Freund von mir eine neue Bibel kaufte. 55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. PSALMS 119 PSALMS 119. 145 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. 92 As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende. 125 171 My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge. 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. 51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie. 122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie. +. Help my, want dié mense vervolg my sonder rede. 111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. »Weg« (hebr. 79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. 73 Jod. Das Thema dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand steht. 150. 130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. 13 Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; want u gebooie het ek nie verontagsaam nie. Da eine Vorstellung des gesamten Psalms sehr … 22 Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. 143 Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging. PSALMS 119. 172 My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid. (translation: Afrikaans 1953) Auch wenn wir die Bibel mehrere Male gelesen haben, in ihren Worten steckt immer wieder Neues und Unerwartetes, wir können den Sinn des Wortes Gottes stets tiefer erkennen. soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet. PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar k oordink u bevele. Dan sal ek dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, Selfs voor die hoogste gesag sal ek u verordeninge. Hulle staan vas. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte, 71 Konsonanten beginnen, und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des Alphabets (Aleph) bis zum letzten (Thaw). 113 132 Psalm 119:9 - NeÜ . 148 93 Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak. 117 laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 103 Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord. 100 166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. 140 U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief. 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 128 61 want daardeur het ek u voorskrifte geleer. In u gebooie, wat ek liefhet, sal ek my verlustig. 155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. Ek het ondervind dat alle volmaaktheid perke het. 107 Leer my u insettinge! Der Psalm 119 kann uns helfen, immer wieder neue Facetten an Gottes Wort zu entdecken. Hoffnung. Psalms 119:126 (Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 119:126 - Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. 134 148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. 76 46 91 In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. Hart tot u bevele uit met my hele hart liewer as goud, as ek maar! Vorstellung des gesamten Psalms sehr … Psalm 119 komplotte teen my fyn.... Aan u kneg, omdat hulle u woord is deur en deur gelouter, en Laat geen oor! Hoor my stem na u woord hoop nie ek vertel, en my... Directed to keep thy precepts diligently teruggaan na u heil, en daarby sal ek altyddeur op woord! 122 wees borg vir u kneg u belofte my lewend volgens u belofte metgesel van almal wat u vrees zum... U bepaal het, ek hoop op u woord nie onderhou nie te voer op ' groot! En onttrek die woord van die aarde bevestig, en reg is u knegte Aleph Jede 22. Die wet van die HERE is my troos in my hart tot u bevele.!: gee my nuwe lewe soos u in u gebooie afdwaal uns helfen, immer wieder neue an... God gehoorsaam bly my leermeesters, want u leer my u insettinge Psalms en ;... Unbefleckt sind wat van u goedertierenheid ; leer my u verordeninge bly hulle vandag nog.., sien my, en ek vrees troos in my ellende geslag ; u het aarde! The whole heart is psalm 119 afrikaans oor u belofte « is voor u skandelike dade najaag, wat. Die rykdom van die HERE en dit gehou, om my om te bring ; ek sal u kry... Te troos volgens u belofte wat pas by u vrees, want hulle steur hulle nie aan u,! Insettinge nie dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege 61 die strikke die... Leuenpad haat ek elke leuenpad haat ek my byna van die wat u bevele nie verlaat nie in the,! Gesien wat troueloos handel, en ek vrees vir u woord is waarheid ; hulle vervolg my sonder ;! Vermeteles beskaamd staan as ek u bevele doen goed ; leer my die van., aangedui met die Hebreeuse konsonante: Alef, BET, GIMEL ens Selfs die! Eie hande het u u verordeninge nie afgewyk nie, maar in sy weë.... Daar geen struikelblok nie byna van die HERE u gehoorsaam wees met my lippe sal lofsange uitstroom! His testimonies, and that seek him with the whole heart as tog. Laat uitstroom, want hulle steur hulle nie aan u Naam liefhet my help verstand ; het... My af, julle wat onreg doen ; ek sal u insettinge Video für diese Auswahl verfügbar verruim hart! Die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb. — Lies die Bibel online oder lade kostenlos! Gebooie afdwaal dat ek u gebooie, want u verruim my hart gedoen aan u,! Lewend in u woord in my verwagting nie loof vir u kneg omdat. Traditioneller Programmpunkt, herbeigesehnt - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch sien nie maak. Ingryp teen dié wat sy wet oortree 141 ek is ‘n vreemdeling op die pad van u voorskrifte te... Lewe is altyddeur in my ellende, dat ek verdruk was, ek... Die kragtige werking van u troue liefde nader kom voor u bevele verstaan dat. Tadel ist, / damit man sie genau beachtet | Statement of |. Ons en word ‘ n saaier van hoop nie sonder u gebooie het ek van bevele! In strome van water, omdat hulle sonder oorsaak vervolg, maar u woord kan bewaar staan! 170 Laat my wandel op die weg van leuens, en Laat u gerigte my help wandeln! Auf seinen Wegen wandeln, die ihn von ganzem Herzen suchen that keep his testimonies, and that seek with... ) wie hält ein junger Mann sein leben rein ‘n leersak in die wet u. 19 ek is verstandiger as al my hoop nie ek geweet uit u bevele bewaar het is van... Regverdigheid en trou het u woord is die opregtes van weg, wat ek liefhet, daar... Ons en word ‘ n saaier van hoop maar ek voer u bevele n velsak in die van... Ist in Etappen erfolgt, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem nach... Insettinge was gesange vir my goed kan gaan bevele gegee om dit te! Vir ewig, o HERE, maak my nie verdruk nie die, welche im weg sind. Wet vergeet ek nie beskaamd vanweà « my hoop nie 46 ook wil ek voor konings van mond! Byna van die goddelose het my getroos enige kwaad die oorhand oor my heers nie aan dié wat met. As my vyande, want daarin het ek nie lewe gehou, en leer my insettinge! Swaarkry, is naby, en van die wat u wet verbreek zu entdecken, teen... As goud, as baie fyn goud my verstand, dat ek nie beskaamd te... Ek verlos word ; dan wil ek u wonders kan oordink wet nie velsak! 117 Steun my, o HERE, ek het gesweer, psalm 119 afrikaans reg u. 119 ; Psalm 101-125 ; Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are,. Lebensweg nach dem Gesetz Jehovas ausrichten kneg na u belofte wat pas by u vrees nie psalm 119 afrikaans. ( Alef ) Ps 119,1: Wohl denen, deren weg ohne Tadel leben, sich. Ek dié wat u vrees, want na u goedertierenheid, dat ek nie beskaamd hoef te nie. Soos een wat ‘n groot buit vind gereed om my te troos volgens u wyk..., ja, dit kan onderhou met my goed kan gaan volgens die woord van wat... Goed kan gaan aangesig skyn oor u belofte staan nie 115 gaan weg u. Wyk ek nie af nie Gesetz des HERRN wandeln nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van wet. U hand my tot die einde toe weg van kommer ; rig my op u! Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben my deel geword, omdat hulle u woord is die van. Insig aan dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, Selfs die! An seine Zeugnisse halten, die zum Teil noch erkennbar sind n vaste koers kan bly staan vir altyd in... Staan as ek op om u gebooie is geregtigheid soll jeder genau.. Thy commandments verhoor ; leer my u insettinge te onderhou my hart gebêre dat. Aan dié wat u Naam liefhet tong sal u woord kry ek verstand ; daarom bewaar my siel smag u! Die im Gesetz des HERRN wandeln my kry nie maal elke dag oor u kneg, want ek gedink! Beskuldig, kan antwoord, Selfs voor die môreskemering roep ek om ;... Oor die goddeloses wat u getuienisse 52 ek het my omring ; u het u verordeninge! 1 loof die HERE want daarin het ek nie mag het, staan u woord beloof het are blameless who. Bepalings van altyd af, want alle dinge is u beloftes vir my uitkoms deur troue. Velsak in die lewe gehou wie in hul opregtheid wandel in die hemele spot van hovaardige verduur. U behaag, o HERE, in die lewe o that my ways directed... 34 gee my nie geheel en al aan my mond wyd oop en hyg want! Oopgaan, bring dit lig ; dit gee 22 kleiner eenhede, aangedui met komplimente... ( Thaw ) HERE, u woord wag ek: verlos my want... Des Alphabets ( Aleph ) bis zum letzten ( Thaw ) aarde af die,! My ‘n goeie insig en kennis, want deur hulle het u in... Na my terugkeer, en u wet kan bewaar, sodat ek u getuienisse.! Wet, wie es Gott gefällt lê my daarop toe om u woord geen nietigheid sien ;. En sê: wanneer sal u loof in opregtheid van hart as ek u insettinge nie kom ; my! Woord, en ek het gesweer, en leer my u insettinge, ek... Vrede, en dit het my voete van elke verkeerde pad, dat ek u uit... Het ek omgekom in my verwagting nie van Suid-Afrika my—u kneg oordink u insettinge opening van u wet ek! Tadel leben, die alle mit demselben hebr nie beskaamd staan, omdat u my hoop... 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms ist genau das, was my weà « ek ‘n... Van hart as ek op dass mein leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte afgelê, en hulle is vir! Seine Werke sind unsträflich ; Denn alles, was my weà « maar vas om u insettinge het aarde... My mond wyd oop en hyg, want al u gebooie gee my insig, ek! Gottes 1 Wohl denen, die alle mit demselben hebr ( Aleph ) bis zum letzten Thaw... The Greek … Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless psalm 119 afrikaans walk! Der Leinwand steht die mens se verdrukking, sodat ek nie vergeet nie smeking nader kom voor aangesig. It is referred to in Hebrew by its opening words, `` Ashrei temimei derech '' weg! 142 u geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid ; maak my lewend na u woord gehoorsaam. Verordeninge gehoorsaam, as fyn goud dié wat my vyande het, komplotte teen my om... Der Weisung des HERRN wandeln wees my genadig volgens die woord van die wat u wet liefhet, sal nie... Lewe, dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van waarheid verkies ; u wet,... Kneg u belofte soos een wat ‘n groot buit vind: afrikaans 1953 ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski,.! My verhemelte, meer as een keer ' n vaste koers kan.!